ELAZIĞ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Yurtdışına mı gideceksiniz? Mesleki yeterlilik belgeniz yok mu? Mesleki yeterlilik / Ustalık belgesi yaptığınız iş ilgili yeterliliğinizin olduğu evrak üzerinde kanıtlamanız demektir. Sizler de Yurtiçi / Yurtdışın ‘da bu tür meslek belgelerine ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır ? Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır ?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki verilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları neticesinde başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşumuza müracaatta bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/ya da mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu olan meslek dalları hangileridir?

23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ unda yapılan değişiklik ile beraber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilk etapta tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi mecburi hale getirilmiştir.

Sonrasında yayınlanan değişikliklerle belge mecburiyeti 117 mesleğe yükselmiştir. (2019 Mart)

Bu kapsamda söz konusu tebliğ eklerindeki listelerde belirtilen meslek dallarında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi mecburi hale getirilmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu meslek dallarında çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan personele aylık 775 TL idari para cezası öngörülmektedir. (2019 yılı tarifesidir.)

1 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NEDİR?


MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre sürdürülen ölçme değerlendirme çalışmaları neticesinde başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahibi olduğunu gösteren belgelerdir.


2 – MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?


Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun sürede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün çoğalmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunur. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının çoğalması daha nitelikli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.
Bireyler için Avantajlar,
Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme neticesinde alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahibi olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme imkanı vermektedir.
Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan vermiş olduğu için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler.

İşverenler için Avantajlar,


İşverenler mesleğin gerektirdiği kaliteli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.
İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen şartlara uyum sağlayabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.
Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulmakta olan ürün ve hizmetin kalitesinin artış göstermesine katkıda bulunur.

İletişim :

0 531 504 36 09

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×