Elazığ Göç ve İltica Hukuku Eğitimi

Göç ve İltica Hukuku Eğitimi


Elazığ Göç ve İltica Hukuku Eğitimi, Ülkemizin önemli bir gerçeği artık göç ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmek bu sistemi yönetmek zorundayız. Ülkemiz, stratejik, coğrafi, siyasi ve kültürel konumu ve artan ekonomik gücümüz sebebiyle göç hareketleri için bir çekim unsuru haline geldi. Bölgemizde yaşanan siyasi sorunlar da eklenince göç artık ülkemizde hayatın önemli bir parçası oldu.

Avukatlar ve meslek mensupları, kuvvetli akademik kadrosu ve yüksek teknolojik alt yapısı sebebiyle kurumumuz konu hakkında eğitim programlarının açılmasını talep etti. Kurumumuz avukatların ve meslek mensuplarının bu talebi doğrultusunda “Göç ve İltica Hukuku” programını hazırladı.

Yüksek lisans ve doktora dersleri yerine sayılabiliyor!


Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ilişkilendirilen eğitim programı, katılımcıların, yüksek lisans, doktora gibi akademik kariyerlerinde de bu belgeleri kullanabilmelerini sağlamaktadır.


Eğitim Programımız T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından uygundur ve onaylıdır.

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafınca uygundur,05.06.2020 tarih 52561626-771-20725 sayı numaralı evrak Üniversite, eğitim programının içerik ve yöntemi için, ülkemizde göç problemlerinin çözüm noktası olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde de OLUR almış. Yoğun talep var sınırlı sayıda müracaat kabul ediliyor! Eğitim programı, göç alanında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü OLUR’lu ve AKTS ile ilişkilendirilen ilk olma özelliğine sahip ve sınırlı sayıda müracaat kabul ediliyor.

Kimler Almalı?

– Göç ile alakalı kurum ve kuruluşlarda çalışan ve çalışmak isteyen profesyonel, kamu personeli ve personeller
– Avukatlar, Hukukçular
– Lisans ya da lisans üstü öğrenimi görenler
– Mülteci ve Yabancılarla ilgili çalışma yapan yerli ve yabancı STK üyeleri ile Uluslarası kuruluşlarda görevli personeller
– Alanında kendisini geliştimek isteyenler
Eğitim Süresi ve Şekli: 84 Ders / Uzaktan Eğitim


Eğitim İçeriği: 


• 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Terimler, Genel Bilgiler, Genel Usuller
• Türkiye’ye Giriş ve Vize
• İkamet ve İkamet Çeşitleri
• Vatansız Kişiler
• Sınır Dışı İşlemleri ve Geri Gönderme Merkezlerinin İşleyişi
• Uluslararsı Koruma
• Geçici Koruma
• Yabancılara Yönelik Çalışma İzinleri
• Göç Olgusuna Genel Bir Bakış (Kavramsal Olarak Göç, Göçün Türleri, Nedenleri ve Etkileri)
• Dünyada ve Türkiye`de Göç Hareketlerinin Geçmişten Günümüze Tarihsel Seyri
• Avrupa Birliği Göç ve Sığınma Politikaları
• “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, “Avruma İnsan Hakları Sözleşmesi”, “Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme”, “Tüm Göçmen İşçilerin Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına dair Uluskararası Sözleşme”, “Göçmen İşçinin Hukuki statü Hakkında Avrupa Sözleşmesi”
• Türkiye`nin Göç Yönetiminde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile başlayan yeni dönem ve göç yönetişiminin yetkinleştirilmesi için atılan adımlar,
• Türk Vatandaşlığı Kanunu, Uluslararası İş Gücü Kanunu,Nüfüs Hizmetleri Kanunu Pasaport Kanunu ve İskân Kanunu
Duyuru: Sınırlı Sayıda Başvuru alınacaktır.

İletişim : 0 531 504 36 09

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EnglishDeutschTürkçe
×

Powered by WhatsApp Chat

×