Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl-Diyarbakır Bütün Dillerde Tercüme Hizmeti

www.vizelazig.com Şirketi olarak Türkiye’nin her noktasına yönelik tercümesini ve teslimatını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz; Elazığ, Malatya ve Tunceli illerine ek olarak Bingöl ve Diyarbakır illerini de kapsamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz hizmetler bütününde, kaliteli ve profesyonel bir yaklaşım sergilemekte, istek ve ihtiyaçları temel alan süreçler yürütmekteyiz. 20 yıldan fazla bir süre içerisinde tercüme işlemleri olarak verdiğimiz hizmetler, her alanı içeren çeviri işlemleri olarak yer almaktadır. Bu noktada bütün dillerde tercüme hizmeti vermekteyiz. Ek olarak Türkiye’nin her bölgesini içeren tercüme ve teslimat işlemleri de bünyemizde yer almaktadır. İlgili süreçler bazında; Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır illerini kapsayan tercüme faaliyetleri ve teslimat hizmetleri bulunmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Felemenkçe ve Bulgarca gibi birçok dile özgü çeviri işlemleri; www.vizelazig.com Şirketi olarak sağladığımız tercüme hizmetleri içerisinde yer almaktadır.

Hizmetin Tanımı

Bünyemizde gerçekleştirdiğimiz tercüme hizmetleri, belirli bir konu veya alandaki kaynak dil metninin istenen hedef dile özgü bir şekilde tercüme edilmesi ve aynı türdeki kavramlara yer verecek şekilde tercüme metinlerinin meydana getirilmesidir. Bu tanım unsuruna ek olarak;

Kavramsal olarak iki dil arasındaki farklılıkların tercüme faaliyetleri ile ortadan kaldırılması
Ana dil kapsamlarına uygunluk gösterecek şekilde çeviri işlemlerinin yapılması
Bireysel veya resmi düzeydeki metin gruplarının başka bir dile dönüştürülmesi
İş sektöründeki görev ve sorumluluk kapsamında yer alan belgelerin çevrilmesi
Resmi yazışma unsurlarının anlaşılabilir ögeleri kapsayacak bir hale getirilmesi
Dil süreçleri olarak iki farklı yabancı dil arasında köprü oluşturacak şekilde belge metinleri dillerinin tercüme edilmesi

Şeklindeki tanım nitelikleri de yer almaktadır.

Hizmetin Kapsamı

Kaynak dil metinlerinin hedef dile dönüştürülmesi ve çeviri faaliyetlerini içermesi, hizmetin kapsamı noktasında bir değerlendirme unsuru yaratmaktadır. Bu unsur çerçevesinde;

Bütün dilleri kapsayacak şekilde bir hizmetin verilmesi
Kaliteli ve profesyonel ögelerin yer aldığı tercüme faaliyetlerinin yürütülmesi
Eksikliklerin ve hataların yer almadığı, sorunsuz bir şekilde oluşturulan çeviri metinlerinin teslim edilmesi
Türkiye’nin her noktasına yönelik tercüme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

gibi unsurlar bulunmaktadır.

Hizmet Alım Süreci

Hizmetler dahilinde gerçekleştirilen aşamalar, hizmet alım süreci olarak yer alır. Bu süreçler içerisinde;

Tercümesi gerçekleştirilecek olan kaynak dil metnine erişim sağlama
Hedef dile yönelik gramer yapısı, kalıplaşmış kelime grupları ve diğer dil bilgisi kuralları çerçevesinde tercüme faaliyetlerinin başlaması
Belirlenen süre çerçevesinde tercüme işlemlerinin bitmesi, kontrol edilmesi ve analizlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarının tamamlanması
Tercüme belgesinin Türkiye’nin her noktasını içerecek şekilde teslim edilmesi

Şeklindeki süreçlerdir.

Hizmetin İçeriği

Türkiye’nin birçok bölgesini içeren tercüme hizmetlerinin içeriği olarak kapsamlı tercüme faaliyetleri yer alır. Bu faaliyetler, uzman bir kadro etrafında gerçekleştirilmekte ve profesyonel aşamalar bütünü izlenilmektedir. Bu aşamalar;

Kaynak dil metninin yapısının incelenmesi
Hedef dil yapısına uygun olarak tercüme planlarının yapılması
Hedef dile yönelik dikkatli ve özenli bir şekilde tercüme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Belirtilen istek ve ihtiyaç temelindeki unsurların tercüme işlemlerine dahil edilmesi
Tercüme işlemlerinin tamamlanması sonucu analiz ve kontrol süreçlerinin yer alması
Tüm detayları tamamlanan tercümelerin teslim edilmesi

Olarak bulunmakta ve hizmetin içeriği kapsamındaki aşamalar şeklinde yer almaktadır.

Hizmetin Niteliği

Tercüme hizmetleri gerçekleştirdiğimiz dil çeviri işlemleri, belirli nitelikler dahilinde mevcuttur. Uzman bir kadro ile kaliteli tercümelerin gerçekleştirilmesi ve yeminli tercüman sıfatının yer aldığı bir kadronun görev alması gibi niteliklere ek olarak;

İstenen şekil, format ve unsurlara yönelik dil tercüme hizmetlerinin verilmesi
Çapraz dil tercüme hizmeti kapsamında iki farklı dil arasındaki belge tercümelerinin gerçekleştirilmesi
Dil farklılıklarını ortadan kaldıracak bir şekilde denk ifadelere yer verme ve tercüme işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak

gibi noktalar da hizmetin niteliği kapsamında bulunmaktadır. 

Hizmetin Sağladığı Avantajlar

Dil tercüme ve çeviri hizmetleri olarak sağladığımız hizmetler, çeşitli avantajlı noktalar yaratmaktadır. Bu noktalar içerisindeki katkılar; kaliteli ve profesyonel bir şekilde ortaya çıkarılmış tercüme belgelerine erişim sağlama, noter onaylı ve yeminli tercüman faaliyetlerinin yer aldığı tercüme belgelerine sahip olma ve bu belgeleri hedeflenen alanlara yönelik kullanabilme avantajlarıdır. Bu avantaj ekseninde;

Türkiye’nin herhangi bir noktasına yönelik tercüme hizmetlerine ulaşma ve teslim süreçleri olarak hizmet alma
Elazığ, Malatya, Tuncel, Bingöl ve Diyarbakır gibi illeri içeren teslim aşamaları ile birlikte tercüme belgelerine sahip olma
Hedeflenen dile ilişkin kapsamlı bir tercüme hizmeti almak

Şeklindeki katkılar bulunmakta ve hizmetin sağladığı avantajlar olarak ifade edilmektedir.

Hizmetler Dahilindeki Getiriler

Türkiye’nin Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır gibi birçok iline sağlanan tercüme hizmetleri, çeşitli getiriler de yaratmaktadır. Bu açıdan elde edilen tercüme belgelerinin yeminli tercümanlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve noter onaylı bir yapıya sahip olması gibi getiriler bulunur. Bu getirilerin yanında;

Ayrıntılı analizlerin var olduğu tercüme belgelerine erişim imkanı
İki farklı dil üzerinden çeviri hizmetlerinin alınması
Denklik statüsünün sağlandığı ifadeler, söz öbekleri ve cümle grupları gibi ifade unsurlarına dikkat edildiği tercüme hizmetlerine ulaşmak

gibi noktalar, hizmetler dahilindeki getiriler olarak mevcuttur. 

Hizmetler Sonucu Elde Edilen Kazanımlar

Hizmetlerin sağladığı avantajlara ve getirilere ek olarak ilgili katkıların birer kazanım unsuruna dönüştüğü noktalar da bulunmaktadır. Bu noktalar, tercüme işlemleri sırasında yürütülen aşamalar sonucu fayda sağlanan unsurlar olarak varlık gösterir. İlgili unsurlar içerisinde;

Güven odaklı bir yaklaşımın yer aldığı tercüme hizmetleri almak
Tercümesi tamamlanmış metinlerin istek ögelerini gözeten bir yapıda yer alması
Tercüme metinlerinin kullanım kalitesi olarak hedeflenen alana yönelik olması ve ihtiyaçları karşılayan bir düzeyde var olması

gibi faktörler bulunmakta ve hizmetler sonucu elde edilen kazanımlar şeklinde yer almaktadır.

Kazanımların Değerlendirilmesi

Www.vizelazig.com Şirketi olarak sağladığımız tercüme hizmetleri sonucu elde edilen kazanımlar, çeşitli konular ve alanlar bakımından bazı imkanlar yaratmaktadır. Kazanımların değerlendirilmesi noktasındaki bu imkanlar;

Çeviri ve tercüme konusunda belirli bir bilgi düzeyine sahip olma
Tercüme dili dahilindeki yapı ve ifadelere yönelik göz aşinalığının sağlanması
Çapraz dil tercümesi olarak iki farklı yabancı dil tercümelerinin gerçekleştirilmesi esnasındaki süreçler hakkında yorum yapabilme katkısı

gibi imkanlar şeklinde mevcut olmaktadır. Özellikle iş faaliyetlerinde ve resmi niteliklerde yer alan tercüme işlemlerinde, ilgili kazanımların değerlendirildiği noktalar bulunmaktadır.

Daha pek çok hizmetimizden yararlanmak için firmamıza hemen ulaşabilirsiniz!

0 531 504 36 09 

Diğer İş Ortaklarımız ;

www.doratercume.com

www.tercumix.com

www.deutschstube.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×